Fakta


Skitrekk: Poma H180 – 1985-modell. Lengde: 968 m Høgdeforskjell: 258 m, startar på ca. 340 moh og endar på ca. 600 moh. Kapasitet: 900 pers. i timen. Medbringar: Teleskop med tallerken

Topplift – 2014-modell. Lengde: 450 m Høgdeforskjell: 55 m, startar på ca. 340 moh og endar på ca. 400 moh. Kapasitet: 650 pers. i timen Medbringar: Snorboks med tallerken


Løyper:

Løypekart


  • Hovudnedfart: 1.1 km med flomlys
  • Barnebakke; 120 m med flomlys
  • Familietrase, 1.7 km med flomlys
  • Lysløype 1 km

Snøproduksjon: Frå Høgeli vatnet henter vi vatn til snøproduksjonsanlegget vårt. Vatnet blir pumpa opp til ei hovudpumpe som bygger opp til trykk på 20-30 bar. Ved ideelle tempraturar produserer desse kanonane 5000 m³ snø i døgnet.


Trakkemaskinane 

Pistn Bully PB 300 Kandahar 2005 mod.

Pistn Bully PB 200 1989 mod.


Snøscooter: 

Arctic Cat Bearcat 570 XTE

Lynx st 600